УІНП

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

Київ, вул. Липська, 16 тел./факс: 2531563
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Український інститут національної пам’яті утворений постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 764 як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 р. № 927, якою затверджено Положення про Інститут, та п.2 статті 5 Закону України “Про Голодомор 1932-1933 років в Україні” від 28 листопада 2006 року № 376-V Український інститут національної пам’яті є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу.

Програма діяльності Інституту передбачає реалізацію державної політики та координацію діяльності у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу; забезпечення всебічного вивчення етапів боротьби за встановлення державності України у ХХ столітті, історичного минулого Українського народу, в тому числі усіх форм репресій; здійснення комплексу заходів з увічнення пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій, учасників національно-визвольної боротьби; висвітлення та пропаганду славних сторінок історії України, видатних українців та видатних колективів у всіх сферах життя; розробку гуманітарних та економічних засад розвитку майбутнього України в контексті незворотності її державності; створення Центрального державного архіву національної пам’яті і цілий ряд інших напрямків.

Відповідно до Положення Інститут організовує виконання актів законодавства з питань, що належать до його компетенції, здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і в установленому порядку виносить їх на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів.

Очолює Інститут національної пам’яті Голова, який призначається Кабінетом Міністрів за поданням Прем’єр-міністра. Нині виконуючим обов’язки Голови Інституту є Ігор Юхновський.

В даний час для Інституту найактуальнішими проблемами є:

Голодомор 1932 – 1933 років в Україні: розробка Загальнодержавної національно-культурної програми дослідження Голодомору 1932-1933 років в Україні та увічнення пам’яті його жертв на період до 2012 року; формування національної виставки, присвяченої проблемі Голодомору; розробка доручень органам місцевого самоврядування з приводу проведення заходів меморіального характеру на могилах жертв Голодомору, збору свідчень очевидців Голодомору, створення реєстру постраждалих та померлих від Голодомору, створення атласу Голодомору; підготовка узагальненої монографії з проблеми Голодомору; розробка концепції Музею Голодомору;

Український визвольний рух 1920 – 1950-их років: розробка концепції проекту Закону України “Про українську збройну визвольну боротьбу 1917 – 1956 років, статус і соціальний захист її учасників” та проекту самого закону; збір доказової бази з метою аргументації необхідності прийняття цього закону;

Політичні репресії тоталітарного режиму проти Українського народу: ініціювання створення Комісії з питань політичних репресій тоталітарного режиму проти Українського народу з метою широкомасштабного дослідження усіх форм політичних репресій; встановлення загальної кількості постраждалих; створення відповідної архівної бази даних; організація вшанування жертв політичних репресій;

Національний історико-меморіальний заповідник “Биківнянські могили”: проведення організаційної діяльності з метою виконання Указу Президента України “Про надання Державному історико-меморіальному заповіднику “Биківнянські могили” статусу національного” та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 року № 820, згідно якої Національний історико-меморіальний заповідник “Биківнянські могили” передано до сфери управління Українського інституту національної пам’яті; реального створення заповідника як структури, на базі якої проводитимуться дослідження усіх місць масових захоронень жертв політичних репресій, наявних в Україні;

Архів національної пам’яті: розробка концепції формування архіву національної пам’яті; інвентаризація архівних фондів галузевих державних архівів, пов’язаних з напрямками діяльності Інституту; оцифровування архівних фондів з метою формування центрального державного електронного архіву національної памяті; формування бібліотеки архівних матеріалів провідних українських істориків; здійснення заходів з повернення в Україну архівних фондів, які знаходяться в приватних та громадських збірках за кордоном;

Майбутнє: розробка окремих аспектів майбутнього держави в контексті незворотності державності та недопущення повторення трагічних сторінок минулого України; розробка стратегії формування домінуючого середнього класу в Україні;

Міжнародний фонд національної пам’яті: підтримка діяльності фонду, створеного за ініціативою Українського інституту національної памяті.

Діяльність Інституту спрямована на популяризацію в Україні та світі об’єктивної та справедливої історії держави. На виконання цієї мети Інститут готуватиме різноманітні експозиції, сприятиме формуванню музейних і бібліотечних фондів, проводитиме наукові конференції, семінари, зустрічі та здійснюватиме видавничу діяльність з проблем відновлення та збереження національної пам’яті, сприятиме створенню та розвитку громадських, зокрема молодіжних, патріотичних організацій на Україні. А головне, своєю діяльністю Інститут національної пам’яті формуватиме національну свідомість у громадян України та консолідуватиме націю держави.

  1. Коментарів немає
(не буде опубліковано)
Підписатись на стрічку оновлення коментарів
  1. Трекбеків немає

SetPageWidth